+420 797631820 info@domestika.eu

Všeobecné ubytovací podmínky

REZERVACE UBYTOVÁNÍ

Rezervaci můžete provést elektronickou rezervací, telefonicky na čísle +420 797 631 820 nebo e-mailem na info@domestika.eu . Při rezervaci, prosím uveďte jméno a příjmení, kontaktní údaje, název apartmánu, počet osob, požadovaný termín příjezdu a odjezdu. Po rezervaci ověříme dostupnost apartmánu ve vámi vybraném termínu a rezervaci závazně potvrdíme.

STORNO PODMÍNKY
Rezervaci můžete zrušit nejpozději 14 dnů před potvrzeným datem příjezdu bez jakékoliv sankce. V případě zrušení rezervace méně než 14 dní před příjezdem host zaplatí 100 % celkové ceny rezervace. 

NON-REF STORNO PODMÍNKY
V případě zrušení rezervace kdykoli po vytvoření rezervace host zaplatí 100 % celkové ceny rezervace. Pokud se host k pobytu nedostaví, bude mu účtováno 100 % celkové ceny rezervace. Kdykoli po vytvoření rezervace bude hostovi účtována platba předem ve výši 100 % celkové ceny rezervace.

CENA
Cena ubytování se řídí ceníkem, platným ke dni potvrzení rezervace námi. Ceny ubytování jsou konečné, včetně závěrečného úklidu a spotřeby energií. V konečné ceně je započten rekreační a ubytovací poplatek městu, který je stanoven městskou vyhláškou. V případě objednávky příplatkových služeb, které by nebyly v ceně ubytování zahrnuty vás o této skutečnosti budeme vždy předem informovat.

CHECK-IN
V den příjezdu dle potvrzené rezervace se můžete ubytovat od 15:00 do 19.00 hodin. Den předem vám zavoláme na telefonní číslo, které jste zadali při rezervaci a dohodneme si s vámi termín příjezdu. Budeme čekat přímo na místě, kde vám předáme klíče od apartmánu a vysvětlíme vše potřebné.

CHECK-OUT

V den odjezdu dle potvrzené rezervace se prosím odubytujte od 8.00 do 11:00 hodin.  Při odjezdu se s vámi rozloučíme přímo na místě a převezmeme si klíče.

ZVÍŘATA

Vaše zvířátka nechte prosím raději doma.

KLIDOVÁ ZÓNA
Apartmány Domestika se nacházejí v klidové zóně městské památkové rezervace Český Krumlov. Prosíme o respektování pravidel klidové zóny. Děkujeme.

PROVOZOVATEL
Provozovatelem Apartmánů Domestika je Lenka Baťková

GDPR

Sprava ubytovaní cz, s.r.o se sídlem: Eliášova 761/46, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, je správcem osobních údajů. Osobní údaje získané od subjektů údajů (zejména od svých zákazníků) zpracovává v rozsahu e-mailová adresa, telefonní číslo, případně též jméno subjektu údajů, a sice tehdy, kdy subjekt údajů napíše e-mailovou zprávu na elektronickou adresu správce info@domestika.eu nebo kdy bude subjekt údajů kontaktovat správce na jeho telefonním čísle +42797631820. V těchto případech správce zpracovává osobní údaje pro účely svých oprávněných zájmů. Správce zpracovává též fakturační údaje, jež jsou nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů. Konečně může správce též zpracovávat osobní údaje pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Získané osobní údaje nebudou sloužit k žádným marketingovým či propagačním účelům. Žádné další osobní údaje správce neukládá. Správce nepředává žádné osobní údaje třetím osobám. Osobní údaje nebudou uchovávány po dobu delší, než vyplývá z platných a účinných právních předpisů, resp. po dobu delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány.

Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k jeho osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, jakož i právo na přenositelnost údajů. Žádosti o výkon těchto práv zasílejte na následující emailovou adresu správce: info@domestika.eu. Bližší informace o rozsahu a výkonu práv subjektu údajů jsou uvedeny na WWW: ˂https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaju/d-27276/p1=4744˃.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se rovněž lze obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, WWW: ˂https://www.uoou.cz˃.