+420 797631820 info@domestika.eu

Memories

Dům č.p. 39 v Soukenické ulici  je zapsán jako národní kulturní památka a jeho dlouhá historie sahá až k roku 1554 v době vlády posledních Rožmberků.   V průběhu mnoha staletí zde žili a pracovali obyčejní lidé i nižší šlechta, mistři řemesel i vysocí městští úředníci. Od  čtyřicátých let 19. století patřil dům předkům současných majitelů, kterým se podařila citlivá rekonstrukce.